Menu

Digestoře pro centrální odtah

Bytové domy s centrálním odtahem (centrální ventilační jednotkou) vyžadují instalaci digestoře bez motoru s elektromechanickou uzavírací klapkou (pozor – nezaměňovat s běžně používanou zpětnou klapkou, která pro tento účel nevyhovuje). Předmětem naší nabídky jsou digestoře Faber upravené výše popsaným způsobem. Po stisku klávesy (standardně klávesa pro spuštění motoru) se elektromechanicky otevře klapka, centrální ventilační jednotka na tento krok reaguje zvýšeným výkonem, který zajistí dostatečné odsávání par.

RealizaceI34

Je možná u digestoří Faber označených ikonou, u ostatních výrobků na dotaz zde.

Instalace

Instalace digestoře je standardní, dle pokynů uvedených v Návodu k použití. Elektrické připojení k síti je v místě digestoře.

ZOBRAZIT PRODUKTY

Nahoru