• home
  • Digestoř s externě umístěnou ventilační jednotkou

Digestoř s externě umístěnou ventilační jednotkou

Konstrukce více jak 90-ti modelů digestoří Faber dovoluje vyjmout ventilační jednotku (motor s ventilátorem), která je standardně instalována v digestoři, a umístit ji mimo kuchyni jako součást odtahového potrubí. Toto řešení lze využít u všech modelů, které jsou v detailu produktu označeny ikonou Ikona EVJ - externí ventilační jednotky.

Přemístění ventilační jednotky nevyžaduje žádný zásah do konstrukce odsavače a v případě potřeby lze výrobek kdykoli vrátit do původního stavu. Zůstává zachováno originální spojení ovládací panel – motor ventilační jednotky (včetně elektronického ovládání), takže všechny funkce, jako například doběh po ukončení vaření, trvalá ventilace, signalizace údržby filtrů a podobně, zůstávají zachovány. Rovněž hodnoty výkonu zůstanou nezměněny, provoz digestoře je v tomto případě téměř bezhlučný.

Schéma propojení digestoře se schránkou EVJ

 

 

K uskutečnění instalace je třeba:

Objednat k digestoři sadu EVJ pro přemístění ventilační jednotky z odsavače mimo kuchyni. Sada obsahuje schránku, do které přemístíte ventilační jednotku digestoře, a propojovací kabel ukončený konektory. Propojovací kabel se dodává v délce dle požadavku zákazníka (v objednávce prosím uveďte do poznámky délku propojovacího kabelu, doba potřebná pro úpravu sady EVJ je cca 10-12 dní.). Cena EVJ zahrnuje propojovací kabel v délce 4 metry, za každý další metr propojovacího kabelu se cena navyšuje o 100 Kč. Elektrické připojení odsavače k síti je stejné jako u klasické instalace (v komínové části digestoře).

Schránku s ventilační jednotkou je nutno umístit mezi odtahové potrubí uvnitř budovy. K umístění do prostředí vystaveného povětrnostním vlivům (vně budovy) není toto provedení vhodné.

Možnosti umístění externí ventilační jednotky

 

 

Ostatní zásady, jako dostatečný průřez odtahového potrubí, dostatečně průchodná venkovní mřížka, co nejkratší a nejméně členitá trasa odtahu, instalace zpětné klapky a další jsou stejné jako při klasické instalaci digestoře.