• home
  • Jak správně instalovat digestoř

Jak správně instalovat digestoř

Instalace1Aby účinnost odsávání byla optimální, doporučuje se instalace digestoře ve výšce, která nepřekročí 75 cm od varné desky. Minimální bezpečná vzdálenost je 65 cm od varné desky, u některých modelů (např. šikmé odsavače) však stačí i 40-45 cm od pracovní plochy, tato informace je vždy uvedena v návodu u jednotlivého modelu.

 

UPOZORNĚNÍ: záruka nezahrnuje případné závady způsobené nerespektováním minimálních bezpečnostních vzdáleností.