• home
  • Jak správně instalovat digestoř

Jak správně instalovat digestoř

Instalace digestoře:

Aby účinnost odsávání byla optimální, doporučuje se instalace digestoře ve výšce, která nepřekročí 75 cm od varné desky. Minimální bezpečná vzdálenost je uvedena v návodu k použití odsavače.

UPOZORNĚNÍ: záruka nezahrnuje případné závady způsobené nerespektováním minimálních bezpečnostních vzdáleností.

 

Elektrické připojení digestoře:

Pro připojení k elektrické síti jsou digestoře v naší nabídce opatřeny flexošňůrou, která je u většiny modelů zakončena vidlicí. Flexošňůra je vyvedena u hrdla, na které se napojuje odtahové potrubí. Zásuvka nebo krabice pro připojení odsavače může být připravena na vrchní části rampy, u komínových digestoří může být v prostoru, který bude krýt komín.

 

Funkční zkouška digestoře:

Před úplným dokončením instalace digestoře (dříve, než nasadíte kryty komínu) doporučujeme prověřit funkce odsavače a přesvědčit se, že odtahové potrubí, na které bude digestoř připojena, je v pořádku. Zkoušku provedete tak, že spustíte odsavač bez nasazeného potrubí na cca 1/3 výkonu a za chodu odtahové potrubí napojíte. Po napojení se