• home
  • Orientační ztráta výkonu digestoře

Orientační ztráta výkonu digestoře

Pokud se rozhodnete pro instalaci digestoře v odtahové verzi, je třeba vzít v úvahu, že i správně zvolené potrubí klade odsávanému vzduchu odpor, a tím snižuje jeho výkon. Ideální je použití hladkého potrubí a volba co nejkratší trasy odtahu. Použití flexopotrubí může vzhledem k jeho nerovnému povrchu způsobovat větší ztráty výkonu digestoře než potrubí s hladkými stěnami. Je rovněž vhodné použít co nejméně pravoúhlých kolen. Pro představu uvádíme orientační ztráty výkonu u digestoře osazené stejnou ventilační jednotkou o výkonu 650 m3/hod. při použití hladkého potrubí o průměru 150 mm a 125 mm v různých délkách a s různým počtem kolen.

 

Orientační ztráta výkonu u digestoře osazené ventilační jednotkou o výkonu 650 m3/hod. při použití 180 cm dlouhého potrubí s jedním pravoúhlým kolenem:

Orientační ztráta výkonu digestoře při délce potrubí 180 cm.

 

 

Orientační ztráta výkonu u digestoře osazené ventilační jednotkou o výkonu 650 m3/hod. při použití 280 cm dlouhého potrubí s dvěma pravoúhlými koleny:

Orientační ztráta výkonu digestoře při délce potrubí 280 cm.

 

 

Orientační ztráta výkonu u digestoře osazené ventilační jednotkou o výkonu 650 m3/hod. při použití 380 cm dlouhého potrubí se třemi pravoúhlými koleny:

Orientační ztráta výkonu digestoře při délce potrubí 380 cm.