Praktické rady

Při výběru správné digestoře je důležité zvážit jednotlivé parametry, která odpovídají vašim jedinečným potřebám. Následující řádky vám pomohou seznámit se s všemi možnostmi pro efektivní odstranění znečištěného vzduchu a minimalizaci ztráty výkonu digestoře.

Jak zvolit kapacitu digestoře

Kapacita odtahu odsavače je volena na základě rozměrů kuchyně, délky potrubí, které se měří až k výstupnímu otvoru, průměru potrubí a počtu kolen. Provoz digestoře bude komfortní, pokud je daný model schopen uskutečnit 5-10 výměn vzduchu v místnosti za hodinu na takový rychlostní stupeň, u kterého hladina hlučnosti nepřekročí 55 dB(A). Je ale třeba mít na zřeteli možnou ztrátu výkonu, která bude tím větší, čím delší a složitější bude potrubí a čím menší bude jeho průměr.

 

Proč doporučit digestoř s odtahem

Instalace digestoře v odtahové verzi je doporučována, protože je to bezpochyby nejefektivnější, nejbezpečnější a nejméně hlučné řešení. Efektivní proto, že odvádí znečištěný vzduch ven z místnosti prostřednictvím odtahového potrubí, bezpečné proto, že přivádí do místnosti nový vzduch a ten je důležitý zejména tehdy, budete-li k vaření používat plynovou varnou desku. Méně hlučné je toto řešení proto, že při provozu odsavače v odtahové verzi není zatěžována ventilační jednotka odporem uhlíkových filtrů.

 

Digestoř a rekuperační jednotka

Skloubit rekuperační jednotku s odsavačem par může být někdy problém. Podařilo se nám, ve spolupráci se společností ATREA s.r.o., tento problém vyřešit. Většinu odsavačů FABER můžeme na Vaše přání dodat s úpravou pro napojení na rekuperační systém. Výsledkem je optimální účinnost odvětrání při vaření, velmi malé tepelné ztráty, předehřev přiváděného vzduchu díky rekuperaci tepla a téměř bezhlučný provoz.

 

Odtahové potrubí

Při výběru digestoře budete jistě hledat model, který je tichý a výkonný. Digestoř je však pouze jednou částí systému, který bude sloužit k odvedení nežádoucích par z Vaší kuchyně. Druhou, stejně důležitou částí, je odtahové potrubí. Výkonné odsavače dokážou nasát více jak 750 m3 vzduchu za hodinu.

Číst více...

 

Orientační ztráta výkonu digestoře

Pokud se rozhodnete pro instalaci digestoře v odtahové verzi, je třeba vzít v úvahu, že i správně zvolené potrubí klade odsávanému vzduchu odpor, a tím snižuje jeho výkon. Ideální je použití hladkého potrubí a volba co nejkratší trasy odtahu. Použití flexopotrubí může vzhledem k jeho nerovnému povrchu způsobovat větší ztráty výkonu digesotře než potrubí s hladkými stěnami. Je rovněž vhodné použít co nejméně pravoúhlých kolen.

Číst více...

 

Recirkulační provoz

V situaci, kdy z různých důvodů není možno odvádět odsávaný vzduch mimo dům, lze většinu digestoří používat jako recirkulační (filtrační). Pro tento provoz je třeba digestoř doplnit uhlíkovým (pachovým) filtrem, který pohltí aromatické složky (vůně, pachy). Vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti.

Číst více...

 

Zpětná klapka

Zpětná klapka je zařízení, které se vkládá na výstupní hrdlo digestoře v případě provozu s vnějším odtahem. Nejenže zabraňuje pronikání studeného vzduchu zvenčí, ale zároveň brání úniku teplého vzduchu z místnosti a následné tvorbě kondenzátu v potrubí. Zpětná klapka většinou nebývá součástí standardní výbavy digestoří FABER - je nutné ji dokoupit.

Číst více...

 

Jakými filtry jsou vybaveny digestoře

Tukové filtry:

Kovové kazetové filtry - součástí digestoře při zakoupení. Filtr zachytí tukové a mechanické částice a zabrání tomu, aby se ventilátor a odtahové potrubí zanášeli. Jsou konstruovány tak, aby je bylo možno snadno udržovat umytím v myčce na nádobí nebo v ruce. Čištění těchto filtrů se provádí jednou za 2 měsíce.

Číst více...

 

Jak správně instalovat digestoř

Aby účinnost odsávání byla optimální, doporučuje se instalace digestoře ve výšce, která nepřekročí 75 cm od varné desky. Minimální bezpečná vzdálenost je 65 cm od varné desky, u některých modelů (např. šikmé odsavače) však stačí i 40-45 cm od pracovní plochy, tato informace je vždy uvedena v návodu u jednotlivého modelu.

Číst více...

 

Proč jsme členy asociace CECED

Faber, spolu s největšími výrobci odsavačů par, vstoupil do asociace CECED. Zavázal se tím k uvádění parametrů, zejména hlučnosti a výkonu, které jsou měřeny jednotnou metodikou na základě norem platných v Evropské unii. CECED garantuje, že výrobci, kteří jsou členy této asociace, uvádí pravdivé údaje, které je možno mezi sebou porovnávat.

Číst více...

 

Jak čistit digestoř a jaké prostředky používat

Nerezové povrchy se nejlépe udržují prostředky, které dodává nebo doporučuje výrobce spotřebičů. Jedná se o čistící prostředek, který zbaví výrobek mastnoty a nečistot a leštící prostředek, jehož složkou jsou parafíny, které po vyleštění vytvoří na nerezovém povrchu film, který je odolný proti osahání.

Číst více...

 

Funkční zkouška

Před úplným dokončením instalace digestoře (dříve, než nasadíte kryty komínu) doporučujeme prověřit funkce odsavače a přesvědčit se, že odtahové potrubí, na které bude digestoř připojena, je v pořádku. Zkoušku provedete tak, že spustíte digestoř bez nasazeného potrubí na cca 1/3 výkonu a za chodu odtahové potrubí napojíte.

 

Elektrické připojení

Pro připojení k elektrické síti jsou odsavače par v naší nabídce opatřeny flexošňůrou, která je u většiny modelů zakončena vidlicí. Flexošňůra je vyvedena u hrdla, na které se napojuje odtahové potrubí. Zásuvka nebo krabice pro připojení digestoře může být připravena na vrchní části rampy, u komínových digestoří může být v prostoru, který bude krýt komín.

 

Digestoř a krb

Digestoř při své činnosti odvádí z kuchyně poměrně velké množství vzduchu. Pokud je ve stejné místnosti zařízení s přímým spalováním (plynové spotřebiče s vnějším odtahem, kamna na tuhá paliva, krb) a není zajištěn dostatečný přístup vzduchu zvenčí, může dojít v místnosti k vytvoření podtlaku, a je reálné nebezpečí, že spaliny, které by měly být odváděny komínem, budou nasávány zpět do místnosti.

Číst více...

 

Právní ujednání

Vlastníkem těchto webových stránek je PROMTINVEST spol. s r.o., náměstí Republiky 3, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO 49607286. Vlastník stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto stránek, a na základě výpadku jejich provozu.

Číst více...