• home
  • Technologie digestoře – SILKact

Technologie digestoře – SILKact

Technologie digestoře - SIL-KactFABER je první společností, která implementovala systém aktivní redukce hluku do svých digestoří, konkrétně systém SIL-Kact, který je schopen zaznamenat vzniklý (generovaný) hluk a následně vytvořit doplňující inverzní zvukovou vlnu, která vyruší vlnu původní a eliminuje tím hlučnost digestoře.

 

Systém SIL-Kact se skládá z mikrofonu, který detekuje vzniklý hluk, elektronického systému, který je schopen vytvářet inverzní vlny, a reproduktoru, který inverzní vlny vydává. Tato technologie dosahuje vynikajících výsledků díky redukci hluku hned ve dvou rovinách: vytvářený hluk je snížen o 13 dB(A) a zároveň převeden na zvuky o nižší frekvenci, které jsou vnímány lidským uchem jako méně rušivé.