• home
  • Úpravy pro digestoře s externím motorem

Úpravy pro digestoře s externím motorem

Vnitřní externí ventilační jednotka (EVJ4EVJ M8K)

Je určena k použití uvnitř domu ve spojení s některou z digestoří Faber, která je označena ikonou.  Externí ventilační jednotka

   

Motor původně instalovaný v digestoři je přemístěn do nového boxu, s kterým tvoří externí ventilační jednotku (dále EVJ). Ta může být umístěna uvnitř domu - mimo kuchyni. Zůstává zachováno spojení všech originálních částí, tj. ovládací panel - motor - elektronika, takže všechny funkce digestoře zůstávají zachovány. Rovněž hodnota sacího výkonu zůstává nezměněna, výrazně se však sníží hlučnost. Stropní digestoře v této úpravě lze instalovat do velmi nízkých prostor v podhledu, u digestoří, které se vysouvají ze spodní skříňky (Downdraft), není v tomto případě omezena hloubka zásuvek.

Realizace

Dodávka je připravována individuálně, "na klíč", včetně všech dílů nutných pro instalaci v tomto provedení. Motor je v rámci realizace objednávky přemístěn z digestoře do nového boxu, součástí dodávky je spojovací kabel s konektory v délce požadované zákazníkem a kotevní materiál k upevnění EVJ. Soubor těchto dílů je označován jako sada EVJ. Realizace je možná pouze v případě závazné objednávky, ve spojení s kompatibilním modelem digestoře Faber (viz výše). Dodací lhůta je 10 - 14 dnů.

Instalace

Instalace digestoře je standardní, dle pokynů uvedených v Návodu k použití. EVJ netrpí vibracemi, vyžaduje ukotvení pouze v případě, že je instalována na svislé zdi, nebo že je zavěšena na stropě (viz Návod k použití). Pro tento účel je vybavena nosnými úhelníky a kotevním materiálem. Elektrické připojení k síti je v místě digestoře. K připojení EVJ stačí pouze propojit konektor spojovacího kabelu s konektorem v digestoři a v připraveném místě upevnit zemnící vodič. Doporučujeme umístit EVJ co nejdále od digestoře, snižuje se tak množství hluku pronikajícího potrubím zpět. Při stavební přípravě je třeba počítat s nutností protažení spojovacího kabelu (průchodka min. 35 mm).

Venkovní externí ventilační jednotka (EVJ Mistral)

je určena k instalaci na vnějším plášti domu ve spojení s některou z bezmotorových digestoří Faber. Je možné i její umístění na střeše, v tomto případě je ale nutná instalace na pomocné konstrukci ve svislé poloze (viz Návod k použití). Je třeba zabezpečit, aby v zimních měsících nebyla sněhem nebo námrazou znemožněna její funkce. Stropní digestoře ve spojení s EVJ Mistral je možno instalovat do velmi nízkých prostor v podhledu, u digestoří, které se vysouvají ze spodní skříňky (Downdraft), není v tomto případě omezena hloubka zásuvek.

Realizace

Realizace je možná pouze ve spojení s kompatibilním modelem digestoře Faber (viz výše). Součástí EVJ Mistral je propojovací kabel o délce 5,5 m. Na zakázku je možné připravit propojovací kabel v délce dle přání zákazníka. Dodací lhůta je 10 - 14 dnů.

Instalace

Instalace digestoře je standardní, dle pokynů uvedených v Návodu k použití. Elektrické připojení k síti je v místě digestoře. K připojení EVJ stačí pouze propojit konektor spojovacího kabelu s konektorem v digestoři a v připraveném místě upevnit zemnící vodič. Doporučujeme umístit EVJ co nejdále od digestoře, snižuje se tak množství hluku pronikajícího potrubím zpět. Při stavební přípravě je třeba počítat s nutností protažení spojovacího kabelu (průchodka min. 35 mm).

Zobrazit Produkty