• home
 • Úpravy pro napojení do rekuperace

Úpravy pro napojení do rekuperace

Co je řízená rekuperační ventilace

485Rekuperační jednotka na základě momentální potřeby odsává z jednotlivých místností vzduch a stejné množství čerstvého vzduchu přivádí zpět do místnosti. Odcházející i přiváděný vzduch prochází tepelným výměníkem, kde teplý vzduch předává příchozímu vzduchu v zimních měsících až 90 % tepla, které by jinak bez užitku uniklo.

Nízkoenergetický dům, rekuperace a digestoř

V nízkoenergetických domech vybavených řízeným rekuperačním větráním nelze použít digestoř s odtahem, protože by narušila tlakovou rovnováhu uvnitř domu a tím i provoz rekuperačního systému. S odtahem vzduchu by navíc docházelo k velkým tepelným ztrátám.

Standardní řešení

830Standardním řešením bývá použití recirkulační digestoře, která odsátý vzduch vede přes pachový filtr a vrací jej zpět do místnosti.

Výhody:

 • Nevznikají zde žádné tepelné ztráty.

Nevýhody:

 • Vzduch z varné zóny je pouze částečně recyklován. Je zbaven mastnot a pachů, ale není zbaven vodních par vzniklých vařením, ani některých nebezpečných zplodin vzniklých při vaření plynem.
 • Digestoř v recirkulačním režimu bývá zpravidla hlučnější.
 • Každé 3-4 měsíce je třeba počítat s nákladem 400-800 Kč na obměnu pachových filtrů.

 

Exkluzivní řešení FABER

718Pokročilým řešením ověřeným více jak sedmiletou praxí je použití některé z digestoří Faber upravených pro přímé napojení na rekuperační systém. Jde o digestoře bez motoru, ale s přídavným filtrem pro zachycení i těch nejmenších mastných částic. Vzduch dokonale zbavený mastnoty je z digestoře odsáván ventilačním systémem rekuperace a veden mimo dům přes tepelné výměníky, kde s vysokou účinností předehřívá čerstvý vzduch přiváděný zpět do kuchyně.

Výhody:

 • Velká část pachů a par je zachycena přímo, kuchyně je ventilována čerstvým vzduchem.
 • Provoz digestoře je bezhlučný.
 • Všechny funkce lze řídit z panelu digestoře.
 • Přídavný filtr je dobře přístupný.
 • Náklady na výměnu filtračních vložek nepřekročí 300 Kč za rok.
 • Dům lze v tomto případě certifikovat jako pasivní.
 • Instalace digestoře je standardní.

Nevýhody:

 • Zapojení digestoře do rekuperačního systému je třeba konzultovat s dodavatelem rekuperace.

Digestoře FABER pro napojení do rekuperačního systému

Vhodné digestoře jsou v nabídce Faberu označeny ikonou  I33 Vzhledově se neliší od standardního provedení a je na ně poskytována záruka 5 let na bezchybnou funkci.

 

Zobrazit Produkty