• home
  • Záruční servis - uplatnění reklamace

Záruční servis - uplatnění reklamace

Reklamaci vady v rámci záruční doby můžete uplatnit

  • U centrálního servisu dovozce
  • U prodávajícího

Reklamace u centrálního servisu dovozce

Reklamaci lze podat na základě záručního listu vystaveného společností Promtinvest spol. s r.o.. Záruční podmínky jsou uvedeny na zadní straně záručního listu.


Pro nahlášení reklamace:

  • Vyplňte povinné údaje ve formuláři níže.
  • Přiložte soubor s čitelně naskenovaným nebo vyfoceným prodejním dokladem, můžete připojit i fotografie reklamované vady.
  • Odešlete.
  • V nejbližší možné době Vám písemně potvrdíme přijetí reklamace a budeme Vás informovat o dalším postupu.

 

Reklamace u prodávajícího

Pokud nemáte záruční list, není tím dotčeno Vaše právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v souladu se zákonnými ustanoveními v rámci zákonem stanovené záruční doby.

 

Reklamační formulář

Přiložte soubor s kopií prodejního dokladu, případně fotografie reklamované vady.
maximální velikost 32.0 MB
true
Nebyly nahrány žádné soubory