Menu

Digestoře pro napojení do rekuperačního systému


Nízkoenergetický dům, rekuperace a digestoř

V nízkoenergetických domech vybavených řízeným rekuperačním větráním nelze použít digestoř s odtahem, protože by narušila tlakovou rovnováhu uvnitř domu a tím i provoz rekuperačního systému. S odtahem vzduchu by navíc docházelo k velkým tepelným ztrátám. Jaké je řešení?

Standardní řešení = recirkulace

Digestoře Faber - ostrůvková digestoř Corinthia IsolaStandardním řešením bývá použití recirkulační digestoře, která odsátý vzduch vede přes pachový filtr a vrací jej zpět do místnosti.

Výhody:
 • Nevznikají zde žádné tepelné ztráty.
 • Dům lze certifikovat jako pasivní.
Nevýhody:
 • Vzduch z varné zóny je pouze částečně zbaven mastnot a pachů, není ale zbaven vodních par vzniklých vařením ani některých nebezpečných zplodin vzniklých při vaření plynem - ty se vrací zpět do místnosti.
 • Digestoř v recirkulačním režimu bývá zpravidla hlučnější.
 • Každé 3-4 měsíce je třeba počítat s nákladem 400-800 Kč na obměnu pachových filtrů.

Pokročilé řešení = napojení digestoře do rekuperačního systému

Digestoře Faber - komínová digestoř LithosFABER jako jediný výrobce digestoří nabízí řadu digestoří s možností úpravy pro přímé napojení do rekuperačního systému. Vybírat můžete z digestoří označených ikonou REKUPERACE. Jde o digestoře bez motoru, s přídavným filtrem pro zachycení i těch nejjemnějších mastných částic.

Páry a pachy z varné zóny odsává digestoř pomocí ventilačního systému rekuperace a odvádí je mimo dům. Čerstvý vzduch, který se vrací zpět do kuchyně, je odcházejícím vzduchem při chladném počasí předehříván, v teplých měsících naopak ochlazován.

Odsávání můžete spustit stiskem tlačítka na ovládacím panelu digestoře, dálkovým ovladačem nebo z ovládacího panelu varné desky FABER (je-li digestoř vybavena funkcemi REMOTE CONTROL nebo CONNECTION).

Výhody:
 • Dům lze certifikovat jako pasivní.
 • Velká část pachů a par je zachycena přímo nad varným centrem a odvedena mimo dům.
 • Provoz digestoře je bezhlučný.
 • Všechny funkce lze řídit z ovládacího panelu digestoře.
 • Přídavný filtr je dobře přístupný.
 • Náklady na výměnu filtračních vložek nepřekročí 300 Kč za rok.
 • Bezproblémová funkčnost je ověřena již více jak 10letou praxí.
 • Záruka na bezchybnou funkci digestoře je 5 let.
Nevýhody:
 • Napojení digestoře do rekuperačního systému je třeba řešit již ve fázi návrhu projektu.

Napojení digestoře do systému větrání s rekuperací JABLOTRON FUTURA

Digestoř v tomto případě komunikuje přímo s řídicí jednotkou rekuperace JABLOTRON FUTURA. Ta se sama postará o přesměrování tahu odsávacího ventilátoru a přesné nastavení odsávacího výkonu - a to samozřejmě bez kompromisů na straně uživatelských funkcí rekuperace. Nárazové větrání na WC, koupelnách atd. zůstává plně funkční.

Napojení digestoře do systému větrání s rekuperací ATREA

Ovládání digestoře komunikuje s řídicí jednotkou rekuperačního systému ATREA. Po stisku tlačítka na ovládacím panelu digestoře (standardně tlačítko pro spuštění motoru) soustředí řídicí jednotka rekuperace většinu sacího výkonu pro odtah digestoře.

Instalace digestoře je standardní, dle pokynů uvedených v Návodu k použití. Elektrické připojení k síti je v místě digestoře.

Realizace je možná na základě závazné objednávky. Digestoř je před dodáním upravena popsaným způsobem "na klíč" a připravena pro okamžitou snadnou instalaci.

Cena digestoře připravené k napojení do rekuperačního systému zahrnuje cenu standardního modelu a náklady na individuální úpravu včetně potřebných dílů. Je-li výchozím modelem motorová digestoř, je v ceně úpravy již započítán demontovaný motor.

Jedná se o zakázkovou úpravu, proto je třeba počítat s dobou dodání 10-15 pracovních dní.

ZOBRAZIT DIGESTOŘE s napojením na rekuperaci

Co je řízená rekuperační ventilace

Rekuperační jednotka na základě momentální potřeby odsává z jednotlivých místností vzduch a stejné množství čerstvého vzduchu přivádí zpět do místnosti. Odcházející i přiváděný vzduch prochází tepelným výměníkem, kde teplý vzduch předává příchozímu vzduchu v zimních měsících až 90 % tepla, které by jinak bez užitku uniklo.

Nízkoenergetický dům, rekuperace a digestoř

V nízkoenergetických domech vybavených řízeným rekuperačním větráním nelze použít digestoř s odtahem, protože by narušila tlakovou rovnováhu uvnitř domu a tím i provoz rekuperačního systému. S odtahem vzduchu by navíc docházelo k velkým tepelným ztrátám.

Standardní řešení

Standardním řešením bývá použití recirkulační digestoře, která odsátý vzduch vede přes pachový filtr a vrací jej zpět do místnosti.

Výhody:

·         Nevznikají zde žádné tepelné ztráty.

Nevýhody:

·         Vzduch z varné zóny je pouze částečně recyklován. Je zbaven mastnot a pachů, ale není zbaven vodních par vzniklých vařením, ani některých nebezpečných zplodin vzniklých při vaření plynem.

·         Digestoř v recirkulačním režimu bývá zpravidla hlučnější.

·         Každé 3-4 měsíce je třeba počítat s nákladem 400-800 Kč na obměnu pachových filtrů.

Exkluzivní řešení FABER

Pokročilým řešením ověřeným více jak sedmiletou praxí je použití některé z digestoří Faber upravených pro přímé napojení na rekuperační systém. Jde o digestoře bez motoru, ale s přídavným filtrem pro zachycení i těch nejmenších mastných částic. Vzduch dokonale zbavený mastnoty je z digestoře odsáván ventilačním systémem rekuperace a veden mimo dům přes tepelné výměníky, kde s vysokou účinností předehřívá čerstvý vzduch přiváděný zpět do kuchyně.

Výhody:

·         Velká část pachů a par je zachycena přímo, kuchyně je ventilována čerstvým vzduchem.

·         Provoz digestoře je bezhlučný.

·         Všechny funkce lze řídit z panelu digestoře.

·         Přídavný filtr je dobře přístupný.

·         Náklady na výměnu filtračních vložek nepřekročí 300 Kč za rok.

·         Dům lze v tomto případě certifikovat jako pasivní.

·         Instalace digestoře je standardní.

Nevýhody:

·         Zapojení digestoře do rekuperačního systému je třeba konzultovat s dodavatelem rekuperace.

Digestoře FABER pro napojení do rekuperačního systému

Vhodné digestoře jsou v nabídce Faberu označeny ikonou ….. (proklik na seznam výrobků). Vzhledově se neliší od standardního provedení a je na ně poskytována záruka 5 let na bezchybnou funkci.

Nahoru