Časté dotazy

Slyšela jsem o možnosti umístit motor (ventilační jednotku) mimo kuchyni.

Konstrukce více jak 40 modelů Faber dovoluje vyjmout ventilační jednotku (motor s ventilátorem), která je standardně instalována v odsavači, a umístit ji mimo kuchyni jako součást odtahového potrubí. Toto řešení lze využít u všech modelů označených symbolem možnost EVJ. Přemístění ventilační jednotky nevyžaduje žádný zásah do konstrukce odsavače a v případě potřeby lze výrobek kdykoliv vrátit do původního stavu. Zůstává zachováno originální spojení ovládací panel - motor ventilační jednotky (včetně elektronického ovládání), takže všechny funkce, například doběh po ukončení vaření, trvalá ventilace, signalizace údržby filtrů a podobně, zůstávají zachovány. Rovněž hodnoty výkonu zůstanou nezměněny, provoz výrobku je v tomto případě téměř bezhlučný.

Jste výhradní dovozci výrobků FABER pro Českou republiku. Lze přímo v sídle vaší firmy zakoupit výrobky levněji?

Doporučené ceny byly stanoveny naší společností a platí proto především pro nás. Pokud budete mít zájem o výrobky FABER, rádi Vás uvítáme v sídle naší společnosti a rádi Vám výrobky předvedeme, dáváme však přednost tomu, aby dodávku a montáž provedla odborná firma. Můžeme Vám také poradit, kde nejblíže Vašeho bydliště najdete naše obchodní partnery.

Chci ve svém domku použít rekuperační jednotku. Jak je to v tomto případě s digestoří – odsavačem par?

Některé rekuperační jednotky jsou vybaveny zvláštním vstupem a zvláštní integrovanou ventilační jednotku pro odsavač. Tato ventilační jednotka pracuje na základě elektronické regulace spolu s rekuperačním odvětráním kuchyně. Výsledkem je optimální účinnost odvětrání při velmi malých tepelných ztrátách a téměř bezhlučný provoz. Tento systém ale vyžaduje odsavač bez motoru (ventilační jednotky), který by po elektrické stránce spolupracoval s rekuperační jednotkou. Většinu odsavačů Faber můžeme na Vaše přání dodat v provedení, které tyto podmínky splňuje. Jinou možností je provozovat odsavač jako recirkulační, i v tomto případě jej můžeme připravit tak, aby po jeho spuštění byl dán signál rekuperační jednotce k součinnosti při odvětrání kuchyně.

V místnosti, kde bude pracovat odsavač – digestoř, mám krb. Je to přípustné?

Odsavač při své činnosti odvádí z kuchyně poměrně velké množství vzduchu. Pokud je ve stejné místnosti zařízení s přímým spalováním (plynové spotřebiče s vnějším odtahem, kamna na tuhá paliva, krb) a není zajištěn dostatečný přístup vzduchu zvenčí, může dojít v místnosti k vytvoření podtlaku a je reálné nebezpečí, že spaliny, které by měly být odváděny komínem, budou nasávány zpět do místnosti. Nemůžeme-li se vyhnout umístění obou zařízení v jedné místnosti, je třeba zajistit, aby podtlak v těchto prostorách nepřesáhl 0,04 mBar. Jedním z možných řešení je blokace činnosti odsavače, pokud není pootevřené okno.

Jakým způsobem mám udržovat nerezový povrch odsavače – digestoře?

Základem snadné údržby nerezového povrchu odsavače – digestoře je použití výrobcem odzkoušených a doporučených čistících a konzervačních prostředků. První ošetření ubrouskem Clin&Clin (bývá dodáván s odsavačem, nejčastěji je upevněn na tukovém filtru), nebo ošetřující pěnou Würth doporučujeme provést ihned po vybalení výrobku, ještě před instalací. V opačném případě se stěží vyhneme tomu, aby na povrchu výrobku neulpěly otisky prstů, které z neošetřeného broušeného povrchu budeme později obtížně odstraňovat. Pokud jsou již na povrchu odsavače skvrny, odstraníme je spolehlivě čistící pastou Clin&Clin. Po jejím použití je třeba zbytky pasty z odsavače setřít vlhkým hadříkem a následně povrch nakonzervovat buď leštícím ubrouskem Clin&Clin, nebo ošetřující pěnou Würth. Oba přípravky vytvoří na povrchu nerezu tenký film, který je odolný proti otiskům prstů a usazení mastnot z vaření. Na dlouhou dobu nám pak bude stačit k dokonalému vzhledu nerezového povrchu jeho pouhé otření - přeleštění suchým měkkým hadříkem.

Důrazně varujeme před použitím nedoporučených agresivních čistících prostředků obsahujících chlór, které napadající i ušlechtilé oceli včetně oceli nerezové. Může dojít k nevratnému poškození povrchu, které nebude uznáno jako vada výrobku. Doporučené prostředky žádejte u dodavatele výrobku, nebo se můžete obrátit přímo na nás.

Nemám možnost instalace odtahového potrubí. Co mi radíte?

V situaci, kdy z různých důvodů není možno odvádět nasávaný vzduch mimo dům, můžeme většinu odsavačů používat jako recirkulační (filtrační). Pro tento provoz je třeba odsavač doplnit uhlíkovým (pachovým) filtrem, který pohltí aromatické složky (vůně, pachy). Vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti. Při recirkulačním provozu odsavače nedochází k úniku tepla, nevýhodou je však to, že uhlíkový filtr není schopen zbavit vzduch vodních par ani některých zplodin vzniklých při spalování plynu a zhruba po 3-6 měsících (podle intenzity vaření) je třeba jej vyměnit za nový. Uhlíkový filtr klade nasávanému vzduchu poměrně velký odpor, který snižuje výkon odsavače přibližně o 20 %.Tato hodnota se v průběhu jeho životnosti zanášením zvyšuje. Uhlíkový filtr není součástí standardní výbavy.

Jak mám zvolit výkon digestoře – odsavače par?

Kapacita odtahu odsavače je volena na základe rozměru kuchyně. Provoz odsavače bude komfortní, pokud je zvolený odsavač schopen uskutečnit 5 – 10 výměn vzduchu v místnosti za hodinu na takový rychlostní stupeň, u kterého hladina hlučnosti nepřekročí 55dB(A). Musíme mít na paměti, že výkonný odsavač potřebuje dostatečný průměr potrubí a pokud možno přímou trasu odtahu. Pokud je kuchyně spojena s dalšími místnostmi, výše uvedené pravidlo nebudeme moci použít. Budeme samozřejmě volit výkonný odsavač – digestoř, nesmíme však zapomínat na to, že odsátý teplý vzduch musí nahradit vzduch zvenčí – v zimních měsících studený. Je tedy třeba zvolit kompromis mezi dokonalým a rychlým odvětráním a velikostí tepelných ztrát.

Připravuji odtahové potrubí pro digestoř – odsavač par. Jakými pravidly se mám řídit?

Při výběru odsavače budete jistě hledat model, který je tichý a výkonný. Odsavač je však pouze jednou částí systému, který bude sloužit k odvedení nežádoucích par z Vaší kuchyně. Druhou, stejně důležitou částí je odtahové potrubí. Výkonné odsavače dokážou nasát více jak 750 m3 vzduchu za hodinu. Je dobré vědět, že při tomto výkonu má odváděný vzduch v potrubí rychlost cca 15 m/s, takže například potrubí o délce 3 metry musí překonat za 0,2 vteřiny. Je proto třeba, abychom odváděnému vzduchu kladli do cesty co nejméně překážek v podobě ostrých ohybů, přechodek, potrubí s nerovnými stěnami (flexohadice), nedostatečně průchodných venkovních mřížek a podobně, jinak musíme počítat s citelným úbytkem výkonu a nárůstem hlučnosti. Je rovněž nepřípustné zredukování předepsaného průřezu potrubí, tento krok může znamenat ztrátu i více jak 50 % výkonu a stejné navýšení hlučnosti.

Svoje úskalí má potrubí vedené svisle přes střechu, může zde vznikat nekontrolovatelný komínový tah (únik tepla), kondenzace vodních par a problém s dodržením dostatečného průřezu potrubí při prostupu střešní krytinou. Za ideální je považován odtah co nejkratší cestou přes boční zeď. Nemáme-li možnost vyhnout se delší nebo členitější trase, můžeme snížit ztrátu výkonu volbou většího průřezu potrubí. Nesmíme zapomenout na ukončení potrubí – venkovní mřížku. Součet ploch mezi jejími lamelami musí být alespoň takový, jako průřez potrubí, jinak dochází k nežádoucí redukci prostupnosti vzduchu.

Nahoru
>