Menu

Právní ujednání

Vlastníkem těchto webových stránek je PROMTINVEST spol. s r.o., náměstí Republiky 3, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO 49607286. Vlastník stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto stránek, a na základě výpadku jejich provozu.

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv tyto stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění.

Výrobky FABER procházejí neustálým technickým vývojem. Vlastník stránek si proto vyhrazuje možné změny technických parametrů nebo cen.

Nabídka modelů, jejich provedení a ceny se řídí ceníkem platným pro dané období.

Tato webová stránka obsahuje text, fotografie a další materiály chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví v tomto materiálu patří buď společnosti PROMTINVEST spol. s r.o. nebo na ně má tato společnost licenci od vlastníka těchto práv.

Při užívání webových stránek je zakázáno:

Pro jinou než osobní potřebu kopírovat (vytisknutím na papír, ukládáním na disk nebo jakýmkoliv jiným způsobem), distribuovat (včetně šíření kopií), rozesílat, upravovat nebo jakkoliv porušovat nebo jinak používat jakýkoliv materiál obsažený na této webové stránce. Tato omezení se vztahují na celky nebo části materiálu na webové stránce. Z materiálu zkopírovaného nebo vytištěného z webové stránky odstranit jakýkoliv copyright, obchodní značku nebo jiná označení duševního vlastnictví obsažená v originálním materiálu, Vytvářet odkazy na tuto webovou stránku bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Pokud máte zájem o spolupráci s námi, kontaktujte nás. Veškeré potřebné materiály Vám poskytneme na základě smluvního ujednání.

Nahoru