Uplatnění reklamace

Reklamaci vady v rámci záruční doby můžete uplatnit:

 • U centrálního servisu dovozce
 • U prodávajícího

Reklamace u centrálního servisu dovozce

Lze podat na základě záručního listu vystaveného společností Promtinvest spol. s r.o. (záruční list vzor 1 nebo vzor 2, viz níže). Záruční podmínky jsou uvedeny na zadní straně ZL.

Záruční list Vzor 1:

Pro nahlášení reklamace:záruční list 1

 • Klikněte na vzor záručního listu shodný se záručním listem, který vlastníte.
 • Vyplňte povinné údaje ve formuláři, který se zobrazí.
 • Přiložte soubor s čitelně oskenovaným případně vyfoceným prodejním dokladem.
 • Odešlete
 • V nejbližší možné době Vám písemně potvrdíme přijetí Vaší reklamace a budeme Vás informovat o dalším postupu.

 

 
Záruční list Vzor 2:

Upozornění: záruku u dovozce lze uplatnit pouze tehdy, je-li záruční list řádně vyplněn (typ výrobku, datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího). Nevyplněný záruční list je neplatný, není tím však dotčeno Vaše právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v souladu se zákonnými ustanoveními v rámci zákonem stanovené záruční doby.

Pro nahlášení reklamace:záruční list 2

 • Klikněte na vzor záručního listu shodný se záručním listem, který vlastníte.
 • Vyplňte povinné údaje ve formuláři, který se zobrazí.
 • Odešlete
 • V nejbližší možné době Vám písemně potvrdíme přijetí Vaší reklamace a budeme Vás informovat o dalším postupu.

 

 
Reklamace u prodávajícího

Pokud nemáte záruční list, není tím dotčeno Vaše právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v souladu se zákonnými ustanoveními v rámci zákonem stanovené záruční doby.

Nahoru
>